Disclaimer van Regiototaal.nl

Deze website is eigendom van Regiototaal.

Contactgegevens:

Regiototaal
Nedereindsestraat 12
4041XG Kesteren

E-mail: info@regiototaal.nl

Disclaimers

Aan de samenstelling en inhoud van deze site wordt de uiterste zorg besteed. Regiototaal kan niet garanderen dat de site accuraat zal zijn, of altijd zonder problemen gebruikt kan worden. Regiototaal garandeert ook niet dat er bepaalde specifieke informatie en zoekresultaten geleverd zullen worden bij gebruik van de site, content of links. Alles wordt geleverd op basis van beschikbaarheid, zoals die op het moment van gebruiken is. Regiototaal doet haar best om ervoor te zorgen dat downloads van de site vrij zijn van virussen, spy- of malware, maar kan dit niet garanderen. Regiototaal behoudt zich het recht voor om de informatie op de site te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze site mag worden gekopieerd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Regiototaal.

Regiototaal is niet verantwoordelijk voor de informatie van opgenomen winkels, bedrijven en verenigingen deze staat ook niet in voor de accuratesse van die informatie. Winkeliers, bedrijven en verenigingen dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de informatie over hun bedrijf, winkel of vereniging. Regiototaal is niet verantwoordelijk of op wat voor manier dan ook aansprakelijk voor verkeerde informatie, of geleden schade daardoor. Regiototaal aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid voor inhoud van de recensies of andere, door derden verstrekte content van de site. Regiototaal is niet aansprakelijk voor geleden schade door gebruik van de site, links etc. Regiototaal is bovenal niet verantwoordelijk voor producten, service, acties, of gebrek aan actie van derden die op enige wijze aan de site zijn gelieerd of daarop worden vermeld.

Zonder afbreuk te doen aan het voorafgaande kunt u misbruik, onbetamelijk gedrag of andere klachten van en over gebruikers, klanten, bedrijven en adverteerders melden bij Regiototaal, via info@regiototaal.nl . Regiototaal kan dit onderzoeken en indien wij het nodig achten actie ondernemen, dit alleen door ons te beoordelen.

Regiototaal is hoe dan ook niet aansprakelijk voor indirecte, daaruit volgende, incidentele, specifieke of andere schade door u geleden, inclusief verloren winst/omzet, zelfs als Regiototaal op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dit soort schade.

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.